5.10. 2015

ירחים מלאים ומולדות הלבנה 2016

אפילו בשנה החדשה אתה לא צריך לתת לשינויים במיקום הכוכבים לערער אותך. באזור המאמרים תוכל למצוא מאמרים אודות מולדות הלבנה 2016 ו-ירחים מלאים 2016 בהם תוכל לקרוא על הירח והשפעתו על הבריאות והנפש שלנו וכיצד להימנע מהצדדים השליליים שלו גם בשנת 2016. מתי לירח תהיה ההשפעה הרבה ביותר עליך?

ירחים מלאים ומולדות הלבנה 2016