27.4. 2018

יוהנס והלו - חלוץ של אסטרולוגיה מדעית

אתה יודע מי היה יוהנס והלו? הוא נולד ב -21 בספטמבר 1890 בפולין, אך מנעוריו חי והתגורר בברלין. הוא החל להתמקד באסטרולוגיה כשהיה בן 25 ועבר הוראה מסורתית. מאוחר יותר הוא הרצה, השתתף בדיונים, פרסם מאמרים במגזינים שונים ואף הפעיל את בית הספר האסטרולוגי שלו. ליבת הפרשנות של והלו מבוססת על מה שמכונה מערכת בית, שהיא מערכת שוויונית.

עבודתו היתה חשובה מאוד לתחום. כיום, אנו רואים אותו חלוץ של אסטרולוגיה מדעית.